21.12.2015

Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013 (POS Mediu), Axa Prioritară 4 "Elaborarea planului de management integrat pentru ROSCI0109 Lunca Timişului şi ROSPA0095 Pădurea Macedonia" 

Anunt atribuire Contract Servicii de Audit Extern


11.12.2015

Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013 (POS Mediu), Axa Prioritară 4 "Elaborarea planului de management integrat pentru ROSCI0109 Lunca Timişului şi ROSPA0095 Pădurea Macedonia" 

Anunț atribuire consumabile


07.12.2015

Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013 (POS Mediu), Axa Prioritară 4 "Elaborarea planului de management integrat pentru ROSCI0109 Lunca Timişului şi ROSPA0095 Pădurea Macedonia" 

Anunt Achizitie Servicii de Audit Extern


26.11.2015

Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013 (POS Mediu), Axa Prioritară 4 "Elaborarea planului de management integrat pentru ROSCI0109 Lunca Timişului şi ROSPA0095 Pădurea Macedonia" 

Anunt Achizitie Consumabile


12.05.2015

Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013 (POS Mediu), Axa Prioritară 4 
"Elaborarea planului de management integrat pentru ROSCI0109 Lunca Timişului şi ROSPA0095 Pădurea Macedonia", cod SMIS 36396

Anunt Atibuire Contract de servicii Instruire Introducere în ArcGIS

Anunt Atribuire Contract de servicii Instruire - Managementul ariilor protejate


31.03.2015

Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013 (POS Mediu), Axa Prioritară 4 
"Elaborarea planului de management integrat pentru ROSCI0109 Lunca Timişului şi ROSPA0095 Pădurea Macedonia", cod SMIS 36396

Achiziţie servicii de instruire cu titlul Introducere în ArcGIS

Achiziţie servicii de instruire cu titlul Managementul ariilor naturale protejate